عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 3: پائیز 1395 پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت چکیده   PDF
محمد نوفرستی, محبوبه بیات
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 کاربرد سامانه ی خبره تلفیقی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
حمید ابریشمی, اکبر کمیجانی, مهدی احراری, غزاله حسینی حبشی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی چکیده   PDF
سید پرویز جلیلی کامجو
 
126 - 128 (128) << < 1 2 3 4 5 6