عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی چکیده   PDF
حسین صمصامی, سعید توتونچی ملکی
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 بررسی اثرات نامتقارن شوك هاي پولی بر قیمت در ادوار تجاري ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ 1 چکیده   PDF
حسین اصغرپور, فیروز فلاحی, الناز تلسچی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چکیده   PDF
داوود منظور, مرضیه بهاءلوهوره
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) چکیده   PDF
محمدنبی شهیکی تاش, باقر درویشی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد چکیده   PDF
فرهاد دژپسند, عباس عرب مازار, شاپور سیفی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران چکیده   PDF
ابوالفضل نوفرستی, محمدجواد رزمی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR چکیده   PDF   PDF
حسن درگاهی, الدار صداقت پرست
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) چکیده   PDF
مهدی صفدری, اسداله الوندی زاده, حامد شعیبی
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 بررسی تأثیر سرمایه ی انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران چکیده   PDF
پرویز محمدزاده, فخری سادات محسنی زنوزی, غلامحسین رهنمای قراملکی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران چکیده   PDF
سید علی پایتختی اسکویی, خلیل امامی
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاكید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه چکیده   PDF
عباس عرب مازار, اکبر زمان زاده, زهرا شایسته
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بررسی تطبیقی اثر اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزه ی کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه ای چکیده   PDF
فرهاد دژپسند, مصطفی نصر اصفهانی
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران چکیده   PDF
پرویز داودی, مهدی ذوالقدری
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران چکیده   PDF
اباذر کریمی راهجردی, محسن رنانی, مصطفی عمادزاده, سید کمیل طیبی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بررسی رابطه ی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره چکیده   PDF
مجید آقایی, علی قنبری, لطفعلی عاقلی, حسین صادقی
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) چکیده   PDF
پیام رشیدی, علی اکبر ناجی میدانی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره وری در اقتصاد ایران چکیده   PDF
حمید ابریشمی, محسن مهرآرا, مهدی احراری, مهدی نوری
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران چکیده   PDF
سید مهدی برکچیان, محمد حسین رضائی
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی چکیده   PDF
سید محمدعلی کفائی, حسام الدین قاسمی
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته چکیده   PDF
سید علی رضوی, دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری احمدی شادمهری
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده چکیده   PDF
شیرین صلوی تبار, شمس‌الله شیرین‌بخش
 
دوره 5, شماره 1و 2: بهار و تابستان 1393 بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک چکیده   PDF
ویدا ورهرامی, کیوان شهاب لواسانی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه ای ایران چکیده   PDF
محمدقلی یوسفی, طاهره کریمی دستانی
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 بررسی هزینه و فایده ی حمایت گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه چکیده   PDF
سید محمد علی کفایی, فرهاد دژپسند, سیاوش گلزاریان پور
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 بررسی و مقایسه ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده های نفتی در کشورهای عضو OECD چکیده   PDF
محمد ناصر شرافت جهرمی, محمد شاکری
 
51 - 75 (128) << < 1 2 3 4 5 6 > >>