اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عرب مازار, عباس, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, ** دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،
عرب یارمحمدي, جواد, کارشناس ارشد اقتصاد (Iran, Islamic Republic of)
عرب‌مازار, عباس, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
عرب‌مازار, علي‌اكبر, عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
عرفانی, علیرضا, دانشیار دانشگاه سمنان، دانشکده مدیریت و علوم اداری، (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
عسکری, الناز, کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه
عسگری, منصور, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
علی پور, محمد صادق, عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار و معاون اقتصادی مرکز آمار ایران (Iran, Islamic Republic of)
علی‌نژاد, رقیه, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه، (نویسنده مسئول)
عمادزاده, مصطفی, عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی (Iran, Islamic Republic of)
عیسوی, محمود, عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (Iran, Islamic Republic of)
عیسی زاده, سعید, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)

غ

غلامی, فرشید
غنی زاده, فهیمه, کارشناس ارشد اقتصاد (Iran, Islamic Republic of)

ف

فتاحی, شهرام, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه
فتاحی, شهرام, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه،
فتح اللهی, جمال, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه،
فخار, مجید, دانشیار دانشکده علوم، گروه ریاضی، دانشگاه اصفهان.
فرخی کاشانی, محمود, استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فرهادي كيا, عليرضا, ** كارشناس دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان و ارزيابي برنامه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (Iran, Islamic Republic of)
فشاري, مجید, دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)

151 - 175 (287)    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>