اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شهیکی تاش, محمدنبی, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (جمهوری اسلامی ایران)
شیرین‌بخش, شمس‌الله, استادیار دانشگاه الزهرا (جمهوری اسلامی ایران)
شیوایی, الهام, کارشناس‌ارشد علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ص

صادقی, ثریا, کارشناس ارشد علوم اقتصادی (جمهوری اسلامی ایران)
صادقی, حسین, عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (جمهوری اسلامی ایران)
صادقی, سمیه, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه (جمهوری اسلامی ایران)
صادقی, سید کمال, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (جمهوری اسلامی ایران)
صادقی گوغری, سمیرا, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
صباغ کرمانی, مجید, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (جمهوری اسلامی ایران)
صداقت پرست, الدار, استادیار موسسه آموزش عالی بانک ملی ایران (جمهوری اسلامی ایران)
صداقت پرست, الدار, استادیار موسسه آموزش عالی بانکداری ایران (جمهوری اسلامی ایران)
صفدری, مهدی, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (جمهوری اسلامی ایران)
صلوی تبار, شیرین, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا (جمهوری اسلامی ایران)
صمصامی, حسین, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
صمصامی, حسین, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
صمصامی, حسین, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)

ض

ضیاوری, کاظم, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (جمهوری اسلامی ایران)

ط

طالب پور, سمیه, کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اورمیه
طهمورث‌پور, علی, دانشجوی دکتری پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد
طیبی, سید کمیل, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان (جمهوری اسلامی ایران)
طیبی, کمیل, استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان (جمهوری اسلامی ایران)

ع

عاقلی, لطفعلی, عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (جمهوری اسلامی ایران)
عبدی, حسن, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز (جمهوری اسلامی ایران)
عبدی, یعقوب, کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
عرب مازار, عباس, ** دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،

126 - 150 (287)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>