اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شهیکی تاش, محمدنبی, عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
شیرین‌بخش, شمس‌الله, استادیار دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
شیوایی, الهام, کارشناس‌ارشد علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ص

صادقی, ثریا, کارشناس ارشد علوم اقتصادی (Iran, Islamic Republic of)
صادقی, حسین, عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
صادقی, سمیه, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه (Iran, Islamic Republic of)
صادقی, سید کمال, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
صادقی گوغری, سمیرا, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
صباغ کرمانی, مجید, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
صداقت پرست, الدار, استادیار موسسه آموزش عالی بانک ملی ایران (Iran, Islamic Republic of)
صداقت پرست, الدار, استادیار موسسه آموزش عالی بانکداری ایران (Iran, Islamic Republic of)
صفدری, مهدی, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
صلوی تبار, شیرین, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
صمصامی, حسین, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صمصامی, حسین, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صمصامی, حسین, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ض

ضیاوری, کاظم, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)

ط

طالب پور, سمیه, کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اورمیه
طهمورث‌پور, علی, دانشجوی دکتری پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد
طیبی, سید کمیل, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
طیبی, کمیل, استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)

ع

عاقلی, لطفعلی, عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
عبدی, حسن, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
عبدی, یعقوب, کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
عرب مازار, عباس, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

126 - 150 (287)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>