اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رنانی, محسن, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان (جمهوری اسلامی ایران)
رهنمای قراملکی, غلامحسین, کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامهریزي دانشگاه تبریز (جمهوری اسلامی ایران)

ز

زارع نیاکوکی, یاسر, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
زمان زاده, اکبر, کارشناس ارشد اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
زمانیان, غلامرضا, استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

س

سالم, علی اصغر, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (جمهوری اسلامی ایران)
سلیمیان, زهره, کارشناس ارشد علوم اقتصادي (جمهوری اسلامی ایران)
سیف اللهی, ناصر, استادیار گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
سیفی, شاپور, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ش

شاکری, محمد, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ساسکاچوان کانادا (Canada)
شایسته, زهرا, کارشناس دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی کشور (جمهوری اسلامی ایران)
شایگان, بیتا, استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران
شرافت, محمد ناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
شرافت, محمد ناصر
شرافت, محمدناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
شرافت, محمدناصر, عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (جمهوری اسلامی ایران)
شرافت جهرمی, محمد ناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
شرافت جهرمی, محمد ناصر, استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
شرافت جهرمی, محمدناصر, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
شرافت جهرمی, محمدناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
شعیبی, حامد, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (جمهوری اسلامی ایران)
شهاب لواسانی, کیوان, دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران (جمهوری اسلامی ایران)
شهيکي‌تاش, محمدنبي, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (جمهوری اسلامی ایران)
شهیکی تاش, محمد نبی, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهیکی تاش, محمدنبی, عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (جمهوری اسلامی ایران)

101 - 125 (287)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>