اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

داودي, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
داودی, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
داودی, پرویز, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درویشی, باقر, عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول (Iran, Islamic Republic of)
درگاهی, حسن, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دلالی اصفهانی, رحیم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
دلالی اصفهانی, رحیم, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دژپسند, فرهاد, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دژپسند, فرهاد, عضو هيئت علمي دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دژپسند, فرهاد, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ذ

ذوالقدری, مهدی, کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ر

رادمنش, سعيده, كارشناس ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
راهداري, مراد, عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور- گروه اقتصاد
رحیمی, ابوالفضل, استادیارگروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رزمی, محمدجواد, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
رشیدی, پیام, دانشجوی دکتری اقتصاد واحد بین الملل فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
رضائی, محمد حسین, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رضوی, سید علی, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
رمضانیان, رها سادات, دانشجوی دکترای پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)

76 - 100 (287)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>