اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

داودي, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
داودی, پرویز, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
داودی, پرویز, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
درویشی, باقر, عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
درگاهی, حسن, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
درگاهی, حسن, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول (جمهوری اسلامی ایران)
دلالی اصفهانی, رحیم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
دلالی اصفهانی, رحیم, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دژپسند, فرهاد, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
دژپسند, فرهاد, عضو هيئت علمي دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (جمهوری اسلامی ایران)
دژپسند, فرهاد, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
دژپسند, فرهاد, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ذ

ذوالقدری, مهدی, کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)

ر

رادمنش, سعيده, كارشناس ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي (جمهوری اسلامی ایران)
راهداري, مراد, عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور- گروه اقتصاد
رحیمی, ابوالفضل, استادیارگروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
رزمی, محمدجواد, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (جمهوری اسلامی ایران)
رشیدی, پیام, دانشجوی دکتری اقتصاد واحد بین الملل فردوسی مشهد (جمهوری اسلامی ایران)
رضائی, محمد حسین, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رضوی, سید علی, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)
رمضانیان, رها سادات, دانشجوی دکترای پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)

76 - 100 (287)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>