اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کارگر, محمدجواد, کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
کازرونی, علیرضا, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
کازرونی, علیرضا, استاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
کاوسی کلاشمی, محمد, استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان. (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
کرمی, یوسف, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کریمی دستانی, طاهره, کارشناس ارشد اقتصاد (Iran, Islamic Republic of)
کریمی راهجردی, اباذر, دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
کریمی راهجردی, اباذر, دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،
کریمی راهجردی, اباذر, دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
کریمی پتانلار, سعید, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
کفائی, سید محمدعلی, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کفایی, سید محمد علی, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کفایی, سید محمد علی, عضو هیأت علمی دانشکده اعلوم قتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کفایی, سید محمدعلی, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کفایی, سید محمدعلی, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
کفایی, سید محمدعلی, استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کمیجانی, اکبر, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
کمیل طیبی, سید, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
کوهبر, محمد امین, استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (Iran, Islamic Republic of)

1 - 19 (19)