اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

و

واعظ برزانی, محمد, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان. (نویسنده مسئول)
ورهرامی, ویدا, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
ورهرامی, ویدا, استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)

1 - 3 (3)