palette
اسامی نویسندگان
و
واعظ برزانی, محمد, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان. (نویسنده مسئول)
ورهرامی, ویدا, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
ورهرامی, ویدا, استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، (نویسنده مسئول) (ایران)

1 - 3 (3)