اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

مازوساز, سمیه مازوساز, کارشناس ارشد اقتصاد نظری دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
مبارك, اصغر, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دفتر امور بین الملل وزارت بازرگانی (Iran, Islamic Republic of)
متفکر آزاد, محمدعلی, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
محسنی, رضا, عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) (Iran, Islamic Republic of)
محسنی زنوزی, سيد جمال الدين, استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اورمیه
محسنی زنوزی, فخری سادات, کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامهریزي دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
محمدزاده, پرویز, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
محمدزاده, پرویز, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
محمدلو, نویده, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دفتر دیوان محاسبات (Iran, Islamic Republic of)
محمدي, تيمور, عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)
محمودزاده, محمود, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه (Iran, Islamic Republic of)
محمودي, وحید, عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
مداح, مجید, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
مرادبیگی, مریم, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
مرادپور, مسعود, کارشناس ارشد بانکداری، بانک ملی ایران
مرادی, سارا, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه
مرادی, محمدعلی, عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
مشرفی, رسام, استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ( نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
مشرفی, رسام, استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
مشرفی, رسام, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
منصوری, نسرین, دانشجوی دکتری و مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
منظور, داوود, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)،
مهدوی عادلی, دکتر محمد حسین, استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
مهدی‌زاده, آیدا, کارشناس ارشد اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
مهرآرا, محسن, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (35)    1 2 > >>