اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عاقلی, لطفعلی, عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
عبدی, حسن, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
عبدی, یعقوب, کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
عرب مازار, عباس, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار, عباس, ** دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،
عرب مازار, عباس, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب یارمحمدي, جواد, کارشناس ارشد اقتصاد (Iran, Islamic Republic of)
عرب‌مازار, عباس, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
عرب‌مازار, علي‌اكبر, عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
عرفانی, علیرضا, دانشیار دانشگاه سمنان، دانشکده مدیریت و علوم اداری، (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
عسکری, الناز, کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه
عسگری, منصور, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
علی پور, محمد صادق, عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار و معاون اقتصادی مرکز آمار ایران (Iran, Islamic Republic of)
علی‌نژاد, رقیه, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه، (نویسنده مسئول)
عمادزاده, مصطفی, عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی (Iran, Islamic Republic of)
عیسوی, محمود, عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (Iran, Islamic Republic of)
عیسی زاده, سعید, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)

1 - 20 (20)