اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عاقلی, لطفعلی, عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس (جمهوری اسلامی ایران)
عبدی, حسن, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز (جمهوری اسلامی ایران)
عبدی, یعقوب, کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
عرب مازار, عباس, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)
عرب مازار, عباس, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
عرب مازار, عباس, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
عرب مازار, عباس, ** دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی،
عرب مازار, عباس, دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
عرب مازار, عباس, عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
عرب یارمحمدي, جواد, کارشناس ارشد اقتصاد (جمهوری اسلامی ایران)
عرب‌مازار, عباس, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
عرب‌مازار, علي‌اكبر, عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (جمهوری اسلامی ایران)
عرفانی, علیرضا, دانشیار دانشگاه سمنان، دانشکده مدیریت و علوم اداری، (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)
عسکری, الناز, کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه
عسگری, منصور, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان (جمهوری اسلامی ایران)
علی پور, محمد صادق, عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار و معاون اقتصادی مرکز آمار ایران (جمهوری اسلامی ایران)
علی‌نژاد, رقیه, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه، (نویسنده مسئول)
عمادزاده, مصطفی, عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی (جمهوری اسلامی ایران)
عیسوی, محمود, عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (جمهوری اسلامی ایران)
عیسی زاده, سعید, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (جمهوری اسلامی ایران)

1 - 20 (20)