اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شاکری, محمد, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ساسکاچوان کانادا (Canada)
شایسته, زهرا, کارشناس دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی کشور (Iran, Islamic Republic of)
شایگان, بیتا, استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران
شرافت, محمد ناصر
شرافت, محمد ناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شرافت, محمدناصر, عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
شرافت, محمدناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شرافت جهرمی, محمد ناصر, استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شرافت جهرمی, محمد ناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شرافت جهرمی, محمدناصر, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شرافت جهرمی, محمدناصر, عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شعیبی, حامد, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
شهاب لواسانی, کیوان, دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
شهيکي‌تاش, محمدنبي, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
شهیکی تاش, محمد نبی, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهیکی تاش, محمدنبی, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
شهیکی تاش, محمدنبی, عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
شیرین‌بخش, شمس‌الله, استادیار دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
شیوایی, الهام, کارشناس‌ارشد علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

1 - 19 (19)