اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سالم, علی اصغر, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (جمهوری اسلامی ایران)
سلیمیان, زهره, کارشناس ارشد علوم اقتصادي (جمهوری اسلامی ایران)
سیف اللهی, ناصر, استادیار گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
سیفی, شاپور, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

1 - 4 (4)