اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رادمنش, سعيده, كارشناس ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي (جمهوری اسلامی ایران)
راهداري, مراد, عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور- گروه اقتصاد
رحیمی, ابوالفضل, استادیارگروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)
رزمی, محمدجواد, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (جمهوری اسلامی ایران)
رشیدی, پیام, دانشجوی دکتری اقتصاد واحد بین الملل فردوسی مشهد (جمهوری اسلامی ایران)
رضائی, محمد حسین, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رضوی, سید علی, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)
رمضانیان, رها سادات, دانشجوی دکترای پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) (جمهوری اسلامی ایران)
رنانی, محسن, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان (جمهوری اسلامی ایران)
رهنمای قراملکی, غلامحسین, کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامهریزي دانشگاه تبریز (جمهوری اسلامی ایران)

1 - 10 (10)