اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رادمنش, سعيده, كارشناس ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
راهداري, مراد, عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور- گروه اقتصاد
رحیمی, ابوالفضل, استادیارگروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رزمی, محمدجواد, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
رشیدی, پیام, دانشجوی دکتری اقتصاد واحد بین الملل فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
رضائی, محمد حسین, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رضوی, سید علی, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
رمضانیان, رها سادات, دانشجوی دکترای پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
رنانی, محسن, استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
رهنمای قراملکی, غلامحسین, کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامهریزي دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)

1 - 10 (10)