اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حاجی کرمی, مرضیه, دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حاضری, هاتف, استادیار گروه اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
حسنوند, داريوش, دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور و مدرس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (Iran, Islamic Republic of)
حسنی, محسن, دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
حسيني, الهام السادات, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
حسینی حبشی, غزاله, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
حسینی نسب, سید ابراهیم, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
حمیدیان, محمد, دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
حمیدی‌زاده, محمدرضا, استاد دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی
حکمتی فرید, صمد, استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اورمیه
حکمتی فرید, صمد, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
حیدری, حسن, دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
حیدری شلمانی, مرتضی, کارشناسی ارشد مديريت كشاورزي، دانشکده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي رشت (Iran, Islamic Republic of)

1 - 13 (13)