اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آذربایجانی, کریم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان (جمهوری اسلامی ایران)
آذربایجانی, کریم, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان (جمهوری اسلامی ایران)
آرمن, سید عزیز, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (جمهوری اسلامی ایران)
آقایی, مجید, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (جمهوری اسلامی ایران)
آق‌اتابای, عبدالعظیم, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (جمهوری اسلامی ایران)

1 - 5 (5)