palette
اسامی نویسندگان
آ
آذربایجانی, کریم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان (ایران)
آذربایجانی, کریم, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان (ایران)
آرمن, سید عزیز, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)
آقایی, مجید, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
آق‌اتابای, عبدالعظیم, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (ایران)

1 - 5 (5)