اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آذربایجانی, کریم, عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
آذربایجانی, کریم, دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
آرمن, سید عزیز, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
آقایی, مجید, دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
آق‌اتابای, عبدالعظیم, کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 5 (5)