جزئیات نویسندگان

ابریشمی, حمید, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 3, شماره 1: بهار 1391 - علمی - پژوهشی
    کاربرد سامانه ی خبره تلفیقی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    چکیده  PDF