جزئیات نویسندگان

الوندی زاده, اسداله, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان, جمهوری اسلامی ایران

  • دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 - علمی - پژوهشی
    بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)
    چکیده  PDF