عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم چکیده   PDF
محمد ناصر شرافت جهرمی, الدار صداقت پرست
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجۀ خانوار در اقتصاد ایران چکیده   PDF
سید محمد علی کفایی, جواد عرب یارمحمدي
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 ابعاد یک الگوی اقتصاد اسلامی چکیده   PDF
سید محمد علی کفایی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا چکیده   PDF
هاتف حاضری, ناصر سیف اللهی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمای هگذاري خصوصی در ایران چکیده   PDF
حسین صمصامی, محمد فرید خادم غوثی
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران چکیده   PDF
محمد نوفرستی, محمدرضا بازاری اردستانی
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری چکیده   PDF
محمد نوفرستی, یوسف کرمی
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان چکیده   PDF
منصور عسگری, کریم آذربایجانی, کمیل طیبی, محمد واعظ برزانی
 
دوره 5, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1393 اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران چکیده   PDF
سعید میرزامحمدی, سجاد انجم شعاع
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن چکیده   PDF
محمدرضا حمیدی‌زاده, محمدجواد کارگر, محمد حمیدیان
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 ارائۀ یک الگوي بهینه براي نگهداري ذخایر ارزي کشور در بانک مرکزي با استفاده از منطق فازي چکیده   PDF
محمد حسین پور کاظمی, محمد ناصر شرافت, فرشید غلامی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران چکیده   PDF
رافیک نظریان, سیاوش گلزاریان‌پور, مسعود مرادپور
 
دوره 3, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1391 ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژي صنايع توليدي در ايران چکیده   PDF
محمود محمودزاده, سمیه صادقی, ثریا صادقی
 
دوره 7, شماره 3: پائیز 1395 ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات چکیده   PDF
غلامرضا زمانیان, الهام شیوایی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE چکیده   PDF
حسن درگاهی, مهدی هادیان
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 ارزیابی رابطه بلندمدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران: 1363- 1387 چکیده   PDF
فرهاد خداداد کاشی, سینا هشترخانی
 
دوره 2, شماره 1 و 2: بهار و تابستان 1390 ارزیابی رابطه ی ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران چکیده   PDF
محمدنبی شهیکی تاش
 
دوره 4, شماره 2 و 3: تابستان و پاییز 1392 استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) چکیده   PDF
محمد امین کوهبر
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 اندازة بهينه و عوامل مؤثر بر آن در صنايع توليدي ايران چکیده   PDF
محمدعلي فيض‌پور, پرويز داودي, سعيده رادمنش
 
دوره 2, شماره 3 و 4: پاییز و زمستان 1390 اندازه گیري همزمان نایرو و هستۀ تورم در اقتصاد ایران چکیده   PDF
حسن گلمرادي, عباس عرب مازار, فرهاد دژپسند
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 اندازه‌گيري فقر (نسبی) در ايران با استفاده از منطق فازي چکیده   PDF
محمدحسين پوركاظمي, داريوش حسنوند
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 اندازه‌گيري و تحليل شاخص‌هاي عمومي بهره‌وري به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي ايران؛ با رويكرد نوين چکیده   PDF
عليرضا اميني, عليرضا فرهادي كيا, علاءالدين ازوجي
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 بحران مالی و انفکاك بازارها(مطالعۀ موردي ایران) چکیده   PDF
پرویز داودي, مهدي هادیان
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1389 بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی چکیده   PDF
پرویز داودی, محمود عیسوی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 برآورد تابع تقاضاي مسكن با استفاده از مدل قيمت هدانيك (سال‌هاي 1388-1378) مطالعة موردي شهر كرمان چکیده   PDF
مراد راهداري, ندا ليليان
 
1 - 25 (128) 1 2 3 4 5 6 > >>