ارزیابی رابطه ی ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران

محمدنبی شهیکی تاش

چکیده


بر مبنای نظریات قاصتاد صنعتی انتظار بر آن است که، در بازارهایی با شدت تمرکز بالا، شکاف میان قیمت و هزینه ی نهایی بالا باشد و در صنایعی که شدت تمرکز اندک است، قیمت به صورت حدی به سمت هزینه ی نهایی میل کند. در این مقاله، با بررسی 53 صنعت در کد چهار رقمی ISIC، الگوی قیمت گذاری در صنایع متمرکز و غیرمتمرکز ارزیابی شده است با توجه به یافته های این پژوهش، مهم ترین صنایعی که شدیداً متمرکزند و حاشیه ی سود بسیار بالا دارند عبارت اند از: تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت، تولید مالتا و ماءالشعیر، انتشار کتاب و بروشور و کتاب های موسیقی و سایر نشریات، تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده و تولید محصولات سرامیکی نسوز. در تمامی صنایع نامبرده الگوی قیمت گذاری به صورت MC  P بوده است. همچنین از مهم ترین صنایع با شدت تمرکز بالا و مارک آپ بسیار پایین در بخش صنعتی ایران می توان به صنایعی مانند فعالیت های خدماتی مربوط به چاپ، تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور، پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی پسته، تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری و تولید الیاف مصنوعی اشاره نمود. در این صنایع، قیمت بسیار نزدیک هزینه ی نهایی بوده است. طبقه بندی JEL: L100, L190, L800

واژگان کلیدی


قیمت گذ اری، هزینه ی نهایی، صنعت، تمرکز.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.