اقتصاد و الگوسازی

با گسترش فعالیت های تحقیقاتی و تشکیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها، نیاز به نشریات گوناگون علمی در زمینه علوم اقتصادی کاملاً احساس می شود . از آنجا که در سالهای اخیر توجه قابل ملاحظه ای در سطح جامعه علمی و اجرائی به مسائل و مشکلات اقتصاد و راههای مقابله با آنها معطوف شده است ، فصلنامه اقتصاد و الگو سازی دانشگاه شهید بهشتی بنیان گردید تا جوابگوی بخش از نیازهای علمی و عملی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور باشد.

 فصلنامه اقتصاد گرچه طی سال های 71 تا 75 به صورت سالانه هم منتشر شده است اما دوره جدید آن با چاپ اولین شماره تحت عنوان فصلنامه " اقتصاد" دانشگاه شهید بهشتی در بهار 89 آغاز گردید و پس از انتشار 3 شماره توانست درجه علمی – پژوهشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اخذ کند. همزمان با اخذ درجه علمی- پژوهشی این نشریه نیز توسط وزارت علوم از فصلنامه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به فصلنامه اقتصاد و الگو سازی تغییر یافت. از این نشریه تا ابتدای سال 1393 به تعداد  10 شماره به چاپ رسیده و شماره بعدی نیز آماده چاپ است.


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه‌های بیشتر